Napi kereskedési osztályok calgaryban


Petőfi Népe, Nem sokkal ezután ismét a McMahon stadion felé fordult a figyelem. Február án ebben a létesítményben nyitották meg a XV. A hatvan­ezer néző valószínűleg a világ legnagyobb jeges show-ját láthatta ezen a hideg estén, a stadionba ugyanis óriási jégfelületet varázsoltak a rendezők.

Erre korcso­lyáztak be az ötvenhét részt vevő nemzet zászlóit hordozók, majd felvonultak a sportküldöttségek is.

Petőfi Népe, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöke rövid beszédében hangoztatta, hogy ez volt minden idők legjobban sikerült téli olimpiája. Samaranch közép-európai idő szerint 4 óra 39 perckor hivatalosan befejezett­nek nyilvánította az olimpiát. A 16 napos küzdelmek nagy sikert arattak, és sok szurkoló még tovább nézte volna a színpompás versenyeket.

A stadionban az olimpiai láng magyar idő szerint 4 óra 49 perckor aludt ki. Ezt követően — amint az ünnepélyes megnyitón is — színpompás müsorszámok követték egymást. Az ünnepélyes percek folytatásaként, egyben záróakkordként Ralph Klein, Calgary polgármestere átadta az olimpiai zászlót Albertville képviselőjének.

(NEM AZ ÁRUNK)

Calgary érmeseiről lapunk 7. A tegnapi tanácskozáson — ahol részt vett dr.

napi kereskedési osztályok calgaryban

Kárpáti Tamás, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára is — szó esett a sajtónyilvánosság, az érdekképviselet kérdéseiről, az újságírók élet- és munkakörülményeiről, a szövetség szervezeti munkájáról. Megfogalmazódtak azok az elvárások is, amelyekkel a kibontakozási program sike­res végrehajtása érdekében napi kereskedési osztályok calgaryban a politikai vezetés, a kormányzat a sajtó dolgozóihoz.

Tegnap délután Borotán, a filmszín­házban Korill Ferenc, a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatóságának főigazgató-helyettese mondott beveze­tőt a programsorozat megnyitóján, majd ifj.

Nógrád, 1988. március (44. évfolyam, 51-77. szám)

Schiffer Pál és Havas Gábor nagydíjas alkotásának rövidített válto­zatát, az Ibafai kovboj című dokumen­tumfilmet láthatta a közönség. A vetí­tést követő beszélgetésen a befektetés blokkláncba és kriptovalutába rendezője válaszolt a kérdésekre.

A március 7-éig tartó programsoro­zat további két, kiemelt rendezvényé­nek középpontjában is a legújabb alko­tások állnak: 3-án, Sükösdön Kosa Fe­renc: Az utolsó szó jogán, 7-én Tiszaal- páron pedig — a minden korosztály­nak készült — Szeleburdi vakáció című alkotást vetítik. Mindkét alkalommal jelen lesznek az alkotók is.

Tipikus iskolai nap Kanadában

A három ünnepi esemény talán ke­vés lenne hozzá, de a mindennapok műsorprogramja már egyértelműen bi­zonyítja, hogy az utóbbi esztendőben milyen mértékben nőtt meg az igény a falvakban, kisközösségekben is a jelen­kor problémáit feldolgozó — nemegy­szer még a játékfilmeknél is hosszabb — dokumentumalkotások iránt.

A kö­zelmúltban egyre gyakrabban fordult elő, hogy kisközösségek képviselői ma­guk kérték ezeket a műveket.

napi kereskedési osztályok calgaryban

Kiugróan, 40 százalékkal nőtt a valutabeváltás a tíz — többnyire hétvégén is nyitva tartó — beváltó­helyen. Tavaly megkezdték — uta­zási napi kereskedési osztályok calgaryban — a kiutazások szer­vezését is.

napi kereskedési osztályok calgaryban

Egyetlen üzlet­ág, a belföldi utazás esett vissza. Ennek oka azonban közismert. A pénzhiányt nem ellensúlyozhatja a legjobb reklám sem.

napi kereskedési osztályok calgaryban

Erre — ittho­ni és külföldi propagandára — az előző évi összeg kétszeresét fordí­tották. Az előttünk álló turistaszezonról kevésbé biztató képet festett a Pusz- tatourist vezetője: — Nem vagyunk olyan optimis­ták, mint tavaly.

A nyugati beuta­zás területén nem látok gondot. Már most van elegendő megrende­lés. Komoly problémát jelent vi­szont számunkra is, hogy a szoci­alista országok nem fogadták el a bruttósitott magyar árakat és még mindig nincs végleges megállapo­dás.

Reggel egy tipikus kanadai iskolai napon

Kiskunhalasi szállodánk for­Márciust mutat mától a naptár. Az első tavaszi hónapban hagyo­mányosan élénkülni kezd az ide­genforgalom is. Ahol pedig még nincsenek vendégek, ott is megkez­dik a készülődést fogadásukra.

Pedig még ennél is nagyobb arányban, 35 százalékkal bővült vendégforgalmunk, s a bevételünk meghaladta a millió forintot. Érdemes részletesebben is megis­merkedni a Pusztatourist adataival, hiszen ők fogadják a megyébe érke­ző turisták túlnyomó többségét.

Tőzsdeismeretek. /Elméleti jegyzet/ - PDF Free Download

Tavaly a szervezett formában idelá­togatók egynegyede érkezett nyu­gatról, 22 százaléka pedig szocialis­ta országokból.

A többi belföldi csoport volt. Bugacot 68 ezren ke­resték fel, szinte kivétel nélkül nyu­gatiak.